• Zmiany
    I połowa
    II połowa

Kalendarz zmianowy

nazwa

OgólneSuma zdarzeń: 580

PożaryPożary: 132

Miejscowe zagrożeniaMiejscowe zagrożenia: 432

Alarmy fałszyweAlarmy fałszywe: 16

A- A A+

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 118

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silny wiatr/2

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 07:00 dnia 29.10.2017 do godz. 21:00 dnia 29.10.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 45 km/h do 65 km/h, z porywami do 100 km/h, w rejonach podgórskich do 110 km/h, a wysoko w górach do 140 km/h. Zachodni skręcający na północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

90%

Uwagi

Obowiązują:

Do godz.00:00 dnia 30.10.2017 OSTRZEŻENIE nr 117 na INTENSYWNE OPADY DESZCZU/1 wydane o godz.10:34 dnia 28.10.2017.

Dyżurny synoptyk

Tomasz Knopik

Godzina i data wydania

godz. 10:49 dnia 28.10.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 malopolskie od 07:00/29.10 do 21:00/29.10.2017 predkosc do 65 km/h, porywy do 110 km/h, NW

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:85

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar

Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 11:00 dnia 27.10.2017 do godz. 08:00 dnia 28.10.2017

Przebieg

W związku z prognozowanymi opadami deszczu, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, a także w zlewniach zurbanizowanych spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Zjawisko najintensywniejszy przebieg będzie miało w południowej części województwa. Punktowo (na mniejszych ciekach) istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

75%

Uwagi

W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Aleksandra Chamerlińska-Kulka

Godzina i data wydania

27.10.2017 - godz. 10:44

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY, LOKALNIE Z PRZEKROCZ ST OSTRZEG/1 zlewnie skawy, raby, dunajca (malopolskie) od11:00/27.10.do08:00/28.10.2017

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:85

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

gwałtowne wzrosty stanów wody/1

Obszar

Zlewnie: Skawy, Raby, Dunajca (małopolskie)

Ważność (cz. urz.)

od godz. 11:00 dnia 27.10.2017 do godz. 08:00 dnia 28.10.2017

Przebieg

W związku z prognozowanymi opadami deszczu, w zlewniach: Skawy, Raby, Dunajca oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły, a także w zlewniach zurbanizowanych spodziewane są wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne) do strefy stanów wysokich. Zjawisko najintensywniejszy przebieg będzie miało w południowej części województwa. Punktowo (na mniejszych ciekach) istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

75%

Uwagi

W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Aleksandra Chamerlińska-Kulka

Godzina i data wydania

27.10.2017 - godz. 10:44

SMS

IMGW-PIB INFORMUJE:GWALTOWNE WZROSTY STANOW WODY, LOKALNIE Z PRZEKROCZ ST OSTRZEG/1 zlewnie skawy, raby, dunajca (malopolskie) od11:00/27.10.do08:00/28.10.2017

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 115

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Intensywne opady deszczu/1

Obszar

województwo małopolskie - subregion południowy

Ważność (cz. urz.)

od godz. 20:00 dnia 22.10.2017 do godz. 24:00 dnia 23.10.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadów od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

80%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Michał Solarz

Godzina i data wydania

godz. 06:56 dnia 22.10.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/1 malopolskie.poludniowy od 20:00/22.10 do 24:00/23.10.2017 opady od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 114

Nazwa biura

IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia

Silna mgła/1

Obszar

województwo małopolskie

Ważność (cz. urz.)

od godz. 20:00 dnia 20.10.2017 do godz. 10:00 dnia 21.10.2017

Przebieg

Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze województwa mgły ograniczającej widzialność do 100 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

85%

Uwagi

Brak.

Dyżurny synoptyk

Tomasz Knopik

Godzina i data wydania

godz. 12:12 dnia 20.10.2017

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: MGLA/1 malopolskie od 20:00/20.10 do 10:00/21.10.2017 mgla, widzialnosc 100 m

RSO

IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silna mgła od wieczora 20.10 do przedpołudnia 21.10 ograniczająca widzialność miejscami do 100 m

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.